Bronbemaling

Bronbemaling

Bronbemaling is een bemalingssysteem waarbij verticale filters worden gekoppeld aan een centrale zuigleiding welke worden aangesloten op één of meerdere vacuümpompen. De verticale filters worden handmatig gespoten of machinaal geboord door middel van waterdruk. De toe te passen pompen zijn super geluid gedempte dieselpompen of elektrische pompen (hiervoor is krachtstroom benodigd).

Vacuümbemaling

Wanneer de bodem volledig uit zand bestaat zijn er geen stoorlagen aanwezig welke een volledige verlaging van de grondwaterstand in de weg staan. In dit geval kunnen vacuümfilters worden toegepast. Dit zijn de slagvaste ‘gele’ filters waarvan de onderste meter is geperforeerd.

Zwaartekrachtbemaling

Zwaartekrachtbemaling wordt toegepast indien er stoorlagen van klei, veen of silt in de bodem worden aangetroffen of worden verwacht. Zwaartekrachtfilters bestaan uit een drainomhulling welke wordt voorzien van een haalbuis. Op deze manier wordt er zowel boven als onder de aanwezige stoorlagen onttrokken.

Bronbemaling

Verticale filters aangesloten op een vacuümpomp.

Horizontale bemaling

Horizontale drainage aangesloten op een vacuümpomp.

Open bemaling

Afpompen van stagnerend water uit de ontgraving.

Spanningsbemaling

Waterspanning in diepere zandlaag verlagen om opbarsten te voorkomen.

Retourbemaling

Terugbrengen van het onttrokken grondwater in de bodem.

Advies & plan

Bemalingsadvies, bemalingsplan, toestemming onttrekking en lozing.

Recente projecten

Woonhuis Vogelenzang

Woonhuis Vogelenzang

Bronbemaling t.b.v. aanleg van een kelder bij een nieuwbouwproject in Vogelenzang.