Spanningsbemaling

Spanningsbemaling

Tijdens graafwerkzaamheden dient altijd sprake te zijn van verticale stabiliteit van de ontgraving met voldoende veiligheid. 

Bij het uitvoeren van een ontgraving zal het gewicht van de bodem afnemen. Bij aanwezigheid van een hoge waterdruk in dieper gelegen zandlagen kan dit leiden tot het open barsten van de ontgraving en/of het ontstaan van welvorming. 

Indien dit opbarstgevaar aanwezig is, dient de waterdruk in de dieper gelegen zandlaag verlaagd te worden. Dankzij de spanningsbemaling kan de ontgraving vervolgens veilig worden uitgevoerd.

Een spanningsbemaling zorgt dus voor een veilige bouwput.

 

 

 

Bronbemaling

Verticale filters aangesloten op een vacuümpomp.

Horizontale bemaling

Horizontale drainage aangesloten op een vacuümpomp.

Open bemaling

Afpompen van stagnerend water uit de ontgraving.

Spanningsbemaling

Waterspanning in diepere zandlaag verlagen om opbarsten te voorkomen.

Retourbemaling

Terugbrengen van het onttrokken grondwater in de bodem.

Advies & plan

Bemalingsadvies, bemalingsplan, toestemming onttrekking en lozing.

Recente projecten

Woonhuis Vogelenzang

Woonhuis Vogelenzang

Bronbemaling t.b.v. aanleg van een kelder bij een nieuwbouwproject in Vogelenzang.