Project 

Woonhuis Vogelenzang

Voor de nieuwbouw van een woning met kelder te Vogelenzang heeft BORSBOOM Grondwatertechniek B.V. de bemaling verzorgd. De toe te passen bemaling betreft een bronbemaling met verticale filters en het grondwater kon worden teruggebracht in nabijgelegen greppels.

Na het droogpompen van de bouwkuip is de bemaling aangestuurd middels monitoring van een peilbuis in de bouwput in combinatie met debietmetingen. Op basis van deze metingen is de bemaling ingeregeld om een zo effectief mogelijke verlaging te bereiken. Met behulp van peilbuizen in de omgeving is de verlaging van de grondwaterstand in de omgeving gecontroleerd, onder andere ter bescherming van een oude boerderij en nabijgelegen gewassen en bollenvelden.

Omdat het niet gewenst zou zijn de bemaling langer dan noodzakelijk door te laten draaien (i.v.m. start groeiseizoen en kwetsbare bollenvelden), is de kelder na het storten van de betonvloer gevuld met water tot een niveau waar deze niet zou kunnen opdrijven als de bemaling uitgeschakeld zou worden.

Voor het project is een technisch bemalings- en monitoringsplan opgesteld en is monitoring van de omgeving uitgevoerd.