Retourbemaling

Retourbemaling

In sommige gevallen is het raadzaam of noodzakelijk om het onttrokken grondwater terug te brengen in de bodem. Het doel van retourbemaling is om ongewenste effecten als gevolg van de bemaling tegen te gaan en het invloedsgebied van de bemaling te verkleinen.

Het grondwater moet in hetzelfde watervoerend pakket worden teruggebracht als waar het uit is onttrokken. Veelal wordt het grondwater op kritische punten teruggebracht in de bodem, bijvoorbeeld tussen de bemaling en zettingsgevoelige bebouwing in.

Ook kan het nodig zijn om grondwater terug te brengen in de bodem omdat het lozen van grondwater op locatie niet mogelijk is. Een belangrijke voorwaarde voor het kunnen toepassen van retourbemaling is dat de bodem geschikt moet zijn om het grondwater op te kunnen nemen.

 

 

 

Bronbemaling

Verticale filters aangesloten op een vacuümpomp.

Horizontale bemaling

Horizontale drainage aangesloten op een vacuümpomp.

Open bemaling

Afpompen van stagnerend water uit de ontgraving.

Spanningsbemaling

Waterspanning in diepere zandlaag verlagen om opbarsten te voorkomen.

Retourbemaling

Terugbrengen van het onttrokken grondwater in de bodem.

Advies & plan

Bemalingsadvies, bemalingsplan, toestemming onttrekking en lozing.

Recente projecten

Woonhuis Vogelenzang

Woonhuis Vogelenzang

Bronbemaling t.b.v. aanleg van een kelder bij een nieuwbouwproject in Vogelenzang.