Project 

Afzinkkelder De Meern

Voor de nieuwbouw van een woning met kelder te De Meern is gekozen om de kelder aan te brengen als afzinkkelder. Een afzinkkelder is de ideale methode om een kelder te realiseren bij beperkte werkruimte, zoals bijvoorbeeld langs de erfgrens of in bebouwde gebieden. De wanden van de kelder dienen tijdens het grondwerk als grondkering en door de kelder van binnen uit te graven zakt deze naar de gewenste diepte. 

BORSBOOM Grondwatertechniek B.V. heeft van Afzinkkelderbouw B.V. de opdracht ontvangen om de bemaling te verzorgen. De toe te passen bemaling betreft een spanningsbemaling welke het opbarsten van de putbodem heeft voorkomen.

De bodem bestaat uit waterremmende kleilagen tot ca. 2 meter onder de onderkant van de keldervloer. Hieronder bevindt zich een watervoerend pakket waarvan de waterdruk de ontgraving kan laten opbarsten als dit watervoerend pakket niet wordt bemalen.

Dankzij de spanningsbemaling is de afzinkkelder veilig uitgegraven en kon de vloer gestort worden. Het vrijkomende grondwater is geloosd op de rondom aanwezige watergangen.

 

Woonhuis Vogelenzang

Woonhuis Vogelenzang

Project Woonhuis Vogelenzang Voor de nieuwbouw van een woning met kelder te...