Project 

Rioleringswerkzaamheden Prins Alexanderlaan Rotterdam

Van januari tot en met juli 2022 worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de Prins Alexanderlaan te Rotterdam. Vanaf de kruising bij de President Rooseveltweg tot en met de kruising op de Hoofdweg wordt de oude riolering verwijderd, vervangen, en nieuw aangelegd.

Tevens worden er in het nabijgelegen oppervlaktewater drie uitstroomvoorzieningen gerealiseerd.

BORSBOOM Grondwatertechniek B.V. heeft opdracht ontvangen om de bemaling te verzorgen. De toe te passen bemaling betreft freatische zwaartekrachtbemaling in de zandige toplaag en wordt bij een aantal verdiepte onderdelen aangevuld met spanningsbemaling in het 1e watervoerend pakket.

Woonhuis Vogelenzang

Woonhuis Vogelenzang

Project Woonhuis Vogelenzang Voor de nieuwbouw van een woning met kelder te...