Project 

Oosterdokseiland Amsterdam

Voor onze opdrachtgever heeft BORSBOOM Grondwatertechniek B.V. de bemaling verzorgd bij kavels 5B/6 op het Oosterdokseiland in Amsterdam.

Het complex bestaat onder andere uit luxe appartementen, een nieuw kantoor van Booking.com, uitbreiding van de parkeergarage van 1.450 naar 1.800 plekken, een fietsenstalling met 2.500 plekken en 1.500 m2 publiek toegankelijke ruimtes op de begane grond.

De bouwput bevindt zich op de locatie van het voormalige Post-CS gebouw te Amsterdam. Dit gebouw is in 2010 gesloopt en in 2017 is gestart met het leegpompen van de bouwkuip en start van de werkzaamheden. De bouwput heeft een omtrek betreft ca. 400 meter met een algemeen ontgravingsniveau van -7,7 m NAP en aanleg van verdiepte poeren tot -8,9 m NAP.

De werkzaamheden bestaan uit het leegpompen van de bouwkuip, toepassen van twee soorten spanningsbemaling om het opbarsten van de ontgraving te voorkomen, een horizontale bemaling voor het droog houden van de bouwputbodem en tot slot het in den droge aansluiten op de bestaande parkeergarage. Tevens zijn tijdens uitvoering de grondwaterstanden in de omgeving gemonitord om eventuele invloed in de omgeving in kaart te brengen. 

Tussen 2003 tot 2010 heeft BORSBOOM Grondwatertechniek B.V. tevens de bemaling verzorgd voor de kavels 1, 2 , 3 en 4.

Woonhuis Vogelenzang

Woonhuis Vogelenzang

Project Woonhuis Vogelenzang Voor de nieuwbouw van een woning met kelder te...