Project 

Rotterdamsebaan Den Haag

In opdracht van de Combinatie Rotterdamsebaan heeft BORSBOOM Grondwatertechniek B.V. de bemaling verzorgd bij aanleg van de toerit van de Rotterdamsebaan op de Binckhorst en diverse bemalingen verzorgd voor vervangen en verplaatsen van riolering.

De bouwput voor de aanleg van de Rotterdamsebaan (Victory Boogie Woogietunnel) is een aantal verschillende ontgravingen/bouwkuipen verdeeld. Een gedeelte van de toerit is in een open ontgraving met bemaling aangelegd, diepere gedeeltes van de toerit en de gewichtsplaat zijn in een grond- en waterkerende damwandkuip met bemaling aangelegd en tot slot zijn de diepste ontgravingen middels onderwaterbeton aangelegd (o.a. ontvangstschacht van de tunnelboor).

De bemalingswerkzaamheden zijn in 2017 en 2018 uitgevoerd, in februari 2021 is de tunnel officieel opengesteld.

Woonhuis Vogelenzang

Woonhuis Vogelenzang

Project Woonhuis Vogelenzang Voor de nieuwbouw van een woning met kelder te...