Project 

Sportcomplex SJC Noordwijk

Voor onze opdrachtgever verzorgt BORSBOOM Grondwatertechniek B.V. de tijdelijke bemaling van de nieuwbouw bij voetbalvereniging SJC te Noordwijk. Het complex bestaat onder andere uit een verdiepte sporthal welke bemalen diende te worden tot een diepte van ca. 6 meter onder maaiveld.

Gezien de beperkte ruimte en grote diepte van de bouwput is deze omsloten door een damwand. In verband met bodemopbouw van zand is een bronbemaling nodig om de grondwaterstand in de bouwkuip te kunnen verlagen.

Om ongewenste invloed bij de naastgelegen grasvelden te voorkomen en om lozingskosten te besparen is ervoor gekozen om retourbemaling toe te passen. Dankzij de beschikbare ruimte bij de sportvereniging was het goed mogelijk om voldoende retourbemaling aan te brengen en het onttrokken grondwater volledig in de bodem terug te brengen.

De drone foto’s zijn gemaakt door voetbalvereniging SJC en meer bouw updates zijn op de website van SJC te vinden.

 

Woonhuis Vogelenzang

Woonhuis Vogelenzang

Project Woonhuis Vogelenzang Voor de nieuwbouw van een woning met kelder te...