Project 

Trekvlietzone Den Haag

Aan de Trekvliet en de Fokkerhaven in de Binckhorst ontstaat een nieuw woon-werkgebied: de Trekvlietzone. De Trekvlietzone ligt tussen de Mercuriusweg, de Binckhorstlaan en de Trekvliet, en ook het Binck Eiland (voormalig SDU-terrein) hoort erbij.

De werkzaamheden bestaan uit het toepassen van bronbemaling ten behoeve van rioolaanleg, duikers, oppervlaktewater. Tevens worden er een aantal putten op flinke diepte in het droge geplaatst.

Woonhuis Vogelenzang

Woonhuis Vogelenzang

Project Woonhuis Vogelenzang Voor de nieuwbouw van een woning met kelder te...