Project 

Trekvlietzone Den Haag

Aan de Trekvliet en de Fokkerhaven in de Binckhorst ontstaat een nieuw woon-werkgebied: de Trekvlietzone. De Trekvlietzone ligt tussen de Mercuriusweg, de Binckhorstlaan en de Trekvliet, en ook het Binck Eiland (voormalig SDU-terrein) hoort erbij.

De werkzaamheden bestaan uit het toepassen van bronbemaling ten behoeve van rioolaanleg, duikers, oppervlaktewater. Tevens worden er een aantal putten op flinke diepte in het droge geplaatst.