Project 

Vroondaal Den Haag

Vroondaal is een nieuwbouwwijk in Den Haag in een voormalig kassengebied en nabij/rondom recreatiegebied Madestein. BORSBOOM Grondwatertechniek B.V. is bij meerdere fases betrokken om de bemaling te verzorgen ten behoeve van de aanleg nieuwe riolering tijdens het bouw- en woonrijp maken van het gebied. De werkzaamheden zijn de afgelopen jaren in meerdere fases uitgevoerd en de woonwijk is sinds 2004 in ontwikkeling, en uitbreiding van de wijk zal zich nog een aantal jaar voortzetten. De toe te passen bemaling betreft vooral zwaartekrachtbemaling en vacuümbemaling met verticale filters.

Woonhuis Vogelenzang

Woonhuis Vogelenzang

Project Woonhuis Vogelenzang Voor de nieuwbouw van een woning met kelder te...