Tijdelijke bemaling

Tijdelijke bemaling

Wanneer (graaf)werkzaamheden onder het grondwaterniveau plaatsvinden, is een verlaging van de grondwaterstand benodigd om deze werkzaamheden droog uit te kunnen voeren. Deze verlaging van de grondwaterstand wordt in dit geval een tijdelijke bemaling genoemd.

De voor het project toe te passen tijdelijke bemaling is sterk afhankelijk van de locatie (bodemopbouw), grondwaterstand, afmetingen en diepte van de ontgraving. Voor iedere tijdelijke bemaling heeft BORSBOOM Grondwatertechniek B.V. de juiste oplossing beschikbaar. Op het bedrijfsbureau vindt men deskundige mensen die u graag adviseren over de toepassing van de juiste bemalingsinstallatie.

 

BRL12000

BORSBOOM Grondwatertechniek B.V. is als één van de weinige bemalingsbedrijven in Nederland volledig gecertificeerd conform BRL12000. De BRL12000 is opgesteld om de kwaliteit van het proces te borgen en de verschillende schakels in de keten met elkaar te verbinden. Dankzij deze volledige certificering is BORSBOOM Grondwatertechniek B.V. in staat om u vanaf het ontwerp en voorbereidingstraject van de bemaling tot en met de oplevering van dienst te zijn.

Bronbemaling

Verticale filters aangesloten op een vacuümpomp.

Horizontale bemaling

Horizontale drainage aangesloten op een vacuümpomp.

Open bemaling

Afpompen van stagnerend water uit de ontgraving.

Spanningsbemaling

Waterspanning in diepere zandlaag verlagen om opbarsten te voorkomen.

Retourbemaling

Terugbrengen van het onttrokken grondwater in de bodem.

Advies & plan

Bemalingsadvies, bemalingsplan, toestemming onttrekking en lozing.

Projecten

Woonhuis Vogelenzang

Woonhuis Vogelenzang

Project Woonhuis Vogelenzang Voor de nieuwbouw van een woning met kelder te Vogelenzang heeft BORSBOOM Grondwatertechniek B.V....

Afzinkkelder De Meern

Afzinkkelder De Meern

Project Afzinkkelder De Meern Voor de nieuwbouw van een woning met kelder te De Meern is gekozen om de kelder aan te brengen als...

Woonhuis Sommelsdijk

Woonhuis Sommelsdijk

Project Woonhuis Sommelsdijk Voor onze opdrachtgever heeft BORSBOOM Grondwatertechniek de bronbemaling verzorgd bij de nieuwbouw...