Horizontale bemaling

Horizontale bemaling

Horizontale bemaling betreft het verlagen van de grondwaterstand door middel van horizontale drains. Onder in de ontgraving worden door de grondwerker drains aangebracht welke worden aangevuld met >30 cm goed drainerend zand.

Horizontale bemaling wordt veelal toegepast in een grond- en waterkerende damwandkuip of bij uitvoering van werkzaamheden in slecht doorlatende bodem waarbij zonder hulp van verticale filters de drainage kan worden aangebracht.

Bemalingspompen kunnen direct worden aangesloten op de horizontale drains middels een blinde drain welke naar maaiveld om vacuüm te kunnen zuigen aan de drain, of de pomp wordt aangesloten op een drainput welke het drainstelsel onder vrij verval kan afpompen.

 

 

 

Bronbemaling

Verticale filters aangesloten op een vacuümpomp.

Horizontale bemaling

Horizontale drainage aangesloten op een vacuümpomp.

Open bemaling

Afpompen van stagnerend water uit de ontgraving.

Spanningsbemaling

Waterspanning in diepere zandlaag verlagen om opbarsten te voorkomen.

Retourbemaling

Terugbrengen van het onttrokken grondwater in de bodem.

Advies & plan

Bemalingsadvies, bemalingsplan, toestemming onttrekking en lozing.

Recente projecten

Rotterdamsebaan Den Haag

Rotterdamsebaan Den Haag

Tijdelijke bemaling Rotterdamsebaan, aanleg toeritten tunnel en diverse bemalingswerkzaamheden tbv rioolaanleg.

Nieuweroord Leiden

Nieuweroord Leiden

Tijdelijke bemaling nieuwbouw Nieuweroord te Leiden. Half verdiepte kelder. Horizontale bemaling, bronbemaling, retourbemaling, bemalingsadvies