Open bemaling

Open bemaling

Onder een open bemaling wordt het afpompen van oppervlaktewater verstaan. Middels klokpompen of vuilwaterpompen wordt stagnerend water uit de ontgraving direct afgepompt door in de ontgraving het water naar een verdiept punt te leiden en hiervandaan af te pompen. 

 

 

 

Bronbemaling

Verticale filters aangesloten op een vacuümpomp.

Horizontale bemaling

Horizontale drainage aangesloten op een vacuümpomp.

Open bemaling

Afpompen van stagnerend water uit de ontgraving.

Spanningsbemaling

Waterspanning in diepere zandlaag verlagen om opbarsten te voorkomen.

Retourbemaling

Terugbrengen van het onttrokken grondwater in de bodem.

Advies & plan

Bemalingsadvies, bemalingsplan, toestemming onttrekking en lozing.

Recente projecten

Rotterdamsebaan Den Haag

Rotterdamsebaan Den Haag

Tijdelijke bemaling Rotterdamsebaan, aanleg toeritten tunnel en diverse bemalingswerkzaamheden tbv rioolaanleg.

Nieuweroord Leiden

Nieuweroord Leiden

Tijdelijke bemaling nieuwbouw Nieuweroord te Leiden. Half verdiepte kelder. Horizontale bemaling, bronbemaling, retourbemaling, bemalingsadvies